Klimatsmart citydistribution

Välkomna till Klimat

smart city

distribution!

En satsning för att utveckla effektivare och klimatvänligare lösningar för citydistribution

Ett demonstrationsprojekt med målsättningen att på kort tid halvera utsläppen av växthusgaser från godstransporter inom Göteborgs stads miljözon. Transportföretag, fordonstillverkare, bränsleleverantörer och offentliga organisationer demonstrerar möjligheterna med ny och befintlig teknik, användning av förnybara drivmedel och en samordning av godstransporter.

Det övergripande målet inom projektet är att reducera klimatpåverkan från distributionstrafik inom Göteborgs stads miljözon med 50% (gäller de medverkande transportföretagens fordon).

Fokusområden för Klimatsmart citydistribution:  

  • Effektivare citydistribution

  • Förnyelsebara drivmedel

  • Energieffektiva fordon

Projektdeltagare:
DB Schenker
DHL
Fraktkedjan Väst
Göteborgs Lastbilcentral
Posten Logistik
FordonsGas
Preem
Volvo Lastvagnar
Trafikverket
Projektledning:
Business Region Göteborg
Medfinansiärer:
Västra Götalands regionens logotype